Karlstad Stadsnät

Karlstad Stadsnät

Briefen var att kommunicera hur trist det är att sitta fast i långa bredbandsavtal. Kampanjen bestod av printannonsering, utomhusannonsering, banners och gerillaaktiviteter. Utomhusannonserna blev pre-selected till Lüerzers Archive.