Megastore

Megastore

Det här är skisser på annonser för Megastore. Det skulle kunna vara för vilket företag som helst, som säljer film och musik. Det är samtidigt ett experiment. Vi vet att scener och replikskiften i filmer har hög erinran och väcker känslor. Speciellt från dina favoritfilmer. Vi vet att detsamma är sant för musik. Men kan man locka fram det med hjälp av en printannons?