Quality Hotel Selma Lagerlöf

Quality Hotel Selma Lagerlöf

Quality Hotel Selma Lagerlöf i Sunne har alltid satt underhållningen i första rummet. Vi tog fram konceptet ”Let us entertain you!” för att visa att underhållning kan betyda mer än en bra artist på scenen. Vi tog fram konceptmärke, grafisk profil, annonser, broschyr m.m