Kling Glass

Kling Glass

Vi fick en annonsidé för Kling Glass. Ett företag som säger att de gör saker och ting lite annorlunda jämfört med sina konkurrenter. Så vi gav dem sällskap av andra som också varit originella sedan 1950-talet. Dessutom bröt vi mot generalregeln när det gäller glassreklam; vi visar inte produkten. Bra eller dåligt? Det får vi aldrig veta.